Udover Europaparlamentsvalget, er der jo også en anden lille afstemning til os danskere næste gang vi bevæger os hen til skolernes valglokaler. Og her er jeg ganske godt i tvivl om hvad jeg skal stemme. Måske fordi det ikke er noget vigtigt valg – i modsætning til netop EP-valget. 

Ja nej er lige langt

På den ene side skal jeg stemme ja, for at være med til at tage verdens verdens mindste skridt hen imod ligestilling, men på den anden side er jeg ikke sikker på at den anakronisme som kongehuset er, gør nogen forskel i forhold til ligestilling i det store billede. For hvorfor skal jeg stemme om hvorvidt prins Christians førstefødte skal være konge eller dronning om en anden 65 år – til den tid er jeg slet ikke sikker på at der fortsat er et kongehus. 

Hvis vi endelig skal stemme om noget i forhold til Kongehuset så skulle det da være om det skulle afskaffes, moderniseres eller simpelthen skrives ud af grundloven. Fx hvad med at forældrerne selv bestemte hvem, der skulle arve familieforetagenet. Det er da vist sådan de fleste familievirksomheder overdrages. Man kunne også omskrive den pseudo-§ der omhandler tredelingen af magten – hvad kongefamilien gør her det aner jeg simpelthen ikke. Hvis familien har den mindste turistøgende og nationalitetsskabende virkning så lad dem sidde, men drop dog for guds skyld statsråd, dronningerunder etc. Hvad skal de blandes ind i det for. 

Et andet aspekt er, at at afstemningen er en modernisering af grundloven, men her er det måske ikke det mest presserende vi vælger at stemme om. Vi kunne fx starte med Folkekirkens fortrin og få adskilt stat og religion én gang for alle. Det er fandme svært at forklare den irakiske befolkning at de skal skille religion og stat ad, når vi ikke engang selv kan finde ud af det. Vi kunne også stemme om ikke menneskerettighederne skulle optages i Grundloven – hvilket ville forpligte landet politikere til i langt højere grad at følge dem. 

 

Hvorfor så lige nu

Men hvorfor er det den 7. juni vi skal høres om arvefølgen. Ved sidste revision af Grundloven i 1953, hvor blandt andet tokammersystemet blev afskaffet og parlamentarismen blev grundlovsfæstet, blev spørgsmålet om arvefølgen afgørende for at revisionen overhovedet blev stemt i hus. Dengang stod valget mellem af få den lille fine prinsesse Margrethe som dronning på et eller andet tidspunkt eller at overlade kongemagten til Arveprins Knud og hans underlige søn Ingolf. Se dengang var der sku noget at tage stilling til. ;-)

Idag ser det ud til at politikerne forsøger at anvende samme taktik og få befolkningen til stemmeurnerne d. 7. juni og derved at få folk til at stemme til Europaparlamentet. Men nu ser det ud til at det ikke får nogen afsmitning på stemmedeltagelsen. Enten fordi spørgsmålet er så akademisk at det ikke gør fra eller til eller at danskernes interesse for kongehuset er så overfladisk at det kun er relevant når der transmiteres direkte i TV eller hver torsdag i de royale sladderblade.

Hvis politikerne havde ønsket at få ændret grundloven og kunne de med fordel havde lagt afstemningen sammen med kommunalvalget i november, hvor stemmedeltagelsen er en del større end til europaparlamentsvalget. I stedet fejlbedømte de vælgerne nok engang og forventede at vælgerne ville redde EP-valget ved at kaste en kongeluns på bordet også. 

Hvad skal jeg så stemme

Så når jeg ikke er helt afklaret om hvad jeg skal stemme må jeg jo sætte argumenterne overfor hinanden og på den måde forsøge at tage en beslutning.

‘Nej’ vil betyde at jeg ligner en modstander af ligestilling og kvindelig arvefølge i kongehuset. Det er jeg jo ikke – især ikke ligestillingen.

‘Ja’ ville signalere ligestilling, men også samtidig være en blåstempling af kongehusets placering og en blåstempling af at det er det vi stemmer om i forhold til Kongehuset og grundloven.

Blankt = Jeg er utilfreds med overhovedet at skulle stemme om arvefølgen i den anakronistiske konstruktion, men kan alligevel i et demokratisk samfund ikke lade være med at stemme. For det er dog altid det værste. 

Så her lander vi samme sted som ved alle Ja-Nej afstemninger vi har haft de sidste par år i forhold til EU. Et ja er en positiv tilkendegivelse af de valg man bliver stillet over for. Et nej er en negativ tilkendegivelse af det valg man bliver stillet overfor og blankt er en tilkendegivelse af at de valg man bliver stiller overfor ikke er noget rigtigt valg og at politikerne hellere må stille et nyt spørgsmål til vælgerne som reelt har nogen betydning.

Så – nu tror jeg valget er klart – jeg stemmer blankt. Ja til ligestilling og nej til spørgsmålet fra politikerne. Hvad stemmer du?