Mit speciale er en undersøgelse af kultubydiskurser i i Fællesskabets institutioner i perioden 1985-2006. Det har fået karakteren 11.I hovedtræk har jeg analyseret 5 ‘billeder’ af kulturbyen som den tager sig ud i de involverede institutioner i EU.DU kan læse hele specialet her: Den Europæiske Kulturby 1985-2006